Zde je část našeho vyjádření k průchvatu, která se týká velmi závažné záležitosti, které není v “Oznámení” dostatečně řešena. Odkazy v textu se týkají samotného oznámení: 

  1. Na str. 40 oznámení je nenápadný odstavec tohoto znění: „Skládka odpadu, které se trasa obchvatu dotýká, je v km 0,800 – 1,100. Nová připojovací komunikace k ulici Pražské je vedena přímo prostorem skládky BOPO. Skládka komunálního odpadu je obecně území s vlastním správcem a se specifickým režimem provozu. Je obvykle opatřené těsnícími clonami proti úniku znečištění do okolí a systémem monitoringu spodních vod a okolí skládky. Plánovaná výstavba obchvatu si vyžádá sanaci možná však i likvidaci celé skládky. Nutný bude nejen geologický a hydrogeologický průzkum, ale i projekt úpravy skládky“. Krátká zmínka o skládce je ještě na str. 81, 82, kde je uvedeno, že se na skládce odpadů v lokalitě Řípovská zmola vyskytovala stará ekologická zátěž a že byla provedená náprava staré ekologické zátěže.
    • V této souvislosti nutno upozornit, že stará ekologická zátěž se nevyskytovala, stará ekologická zátěž pořád existuje a pro případ realizace záměru je nutné s ní vážně počítat. Na skládku BOPO byly ukládány odpady z provozu obuvnického průmyslu (odpad ze zpracování usní, odpad kožek a kůží, odpad usní z chromočinění atd., nebezpečné obaly od laků, barev a lepidel) a to v průběhu 60-tých a 70-tých let minulého století. Moderní kompaktory pro homogenizaci a hutnění odpadů neexistovaly, takže odpady byly na skládce volně ložené a občas bylo těleso skládky upravováno buldozerem.
    • S prostým konstatováním „plánovaná výstavba obchvatu si vyžádá sanaci možná však i likvidaci celé skládky“ naprosto nelze souhlasit, neboť komunikace uložená na tělese skládky může způsobit sesuv tělesa skládky, ohrožení obyvatel obce Řípov a kontaminaci řeky Jihlavy.
    • Ve smyslu § 5 odst. 1 zákona, zahrnuje posuzování zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. V tomto případě nebylo žádné posouzení provedeno, i když zde do budoucna evidentně hrozí významné riziko ohrožení zdravotního stavu obyvatel a životního prostředí.
    • Požadujeme již ve fázi dokumentace provedení podrobného popisu tělesa skládky, zhodnocení způsobu její rekultivace a chování skládkového tělesa položením komunikace na jeho povrch a provozu těžké techniky na komunikaci s dovozem nadměrných nákladů do Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Související příspěvky

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!