Už je to zase tady: blíží se komunální volby a do volební kampaně se stejně jako před čtyřmi lety zapojují „vlivní lidé“. Tedy otevřeně především jeden z nich, významný třebíčský podnikatel Richard Horký. A opět jako před čtyřmi léty obhajuje kroky stávajícího vedení radnice, především takové, které jeho firmám a jemu osobně přinášejí velký prospěch.

V prosinci 2015 zveřejnila MF DNES článek nazvaný „Vlivní lidé na Vysočině“, které definovala takto: „Nesedí na viditelných politických postech, jejich pozice není příliš závislá na výsledku aktuálních voleb. Přesto jsou to důležité osobnosti v největších městech Vysočiny“.  Z každého z pěti vysočinských okresů vybrala jednoho člověka. Z těch, kteří mají vztah k Třebíči a její radnici, byl v seznamu uvedený již zmíněný Richard Horký a Zdeněk Kratochvíl z Jihlavy, do jehož podnikatelského impéria patří i firma TRADO – MAD, jež je součástí koncernu ICOM transport.

Třebíč je pro ICOM zlatý důl

Už v roce 2011 došlo mezi radními (z nichž většina svoje pozice zastává i v současnosti – vyjednávání vedl tehdejší místostarosta Pavel Pacal) a firmou TRADO-MAD k tzv. gentlemanské dohodě. Namísto toho, aby město vypovědělo nevýhodnou smlouvu na provozování třebíčské MHD, dohodlo se s TRADO-MAD, že v provozování městské dopravy budou pokračovat s tím, že nehorázně vysoká cena placená městem byla mírně snížena, ale i tak patřila k nejvyšším v Česku.

Vyvrcholením klientelistických vazeb týkajících se třebíčské MHD pak bylo vyhlášení nové veřejné soutěže. Radní do zadávací dokumentace prosadili diskriminační podmínky – jednou z nich byl požadavek na kryté stání pro autobusy, což nebyl schopen splnit žádný jiný zájemce než TRADO-MAD. Díky tomu si tato firma mohla dovolit nasadit velmi vysokou cenu, která za osm let, na které je smlouva uzavřena, přesáhne obvyklou cenu o neuvěřitelných 160 milionů korun.

Richard Horký a třebíčská radnice

Dobré vztahy Richarda Horkého s třebíčskou radnicí se datují už do roku 1994. V té době mu, resp. jeho firmě TTS, vedení města pronajalo za symbolickou cenu, bez veřejné soutěže, podnik zásobující teplem významnou část Třebíče.  Pan Horký postupně tepelné hospodářství plně ovládl a město tak přestalo mít na tuto strategickou oblast jakýkoliv vliv. Dodnes však, opět bez jakýchkoliv veřejných soutěží, v závislosti na rychlosti šíření chapadel horkovodů, radnice postupně likviduje v městských nemovitostech mnohdy stále dobře fungující plynové kotelny a připojuje je ke kotelnám TTS.

Jen chodím na třebíčskou radnici s nápady, je na jejich představitelích, zda je uskuteční“, údajně říká s oblibou Richard Horký. Též prohlašuje, že měl dobré vztahy vždy se všemi politickými reprezentacemi Třebíče, jak napsala ve svém článku „Vlivní lidé na Vysočině“ v prosinci 2015 MF DNES.

Díky ziskům z tepla se postupně třebíčské impérium Richarda Horkého začalo rozrůstat. V bezprostředním okolí města nakupoval zemědělskou půdu, kterou mu město následně změnou územního plánu na stavební pozemky významně zhodnotilo.  K největším transakcím tohoto typu patří vznik budoucí městské čtvrti Květná, což je téměř 20 hektarů stavebních pozemků nad BOPEM, u Zámečku.

Je možné, že právě tyto pozemky byly v roce 2004 příčinou změny územního plánu, kterou byla definitivně zafixována současná trasa průchvatu, který současné vedení města stále společně s panem Horkým prosazuje.

Významnou roli ve vztazích Richarda Horkého a vedení města pak má areál bývalého BOPA, který pan Horký koupil po krachu této továrny. Už před lety směnilo město s panem Horkým stavební pozemky v hodnotě téměř šesti milionů za bezcenné komunikace a inženýrské sítě v BOPU. Tyto pak za pomocí evropských dotací „revitalizovalo“, i když to vůbec nebylo třeba. Cena byla cca 40 mil. Kč.

Kvůli tomu, aby vůbec mohla „revitalizace“ komunikací z dotací v BOPU proběhnout, přestěhovalo město do bývalé kotelny v BOPU Dům dětí a mládeže z nádherné lokality na Hrádku.

V té době radnice postavila v BOPU i luxusní kruhový objezd za 25 milionů, který byl v podstatě zbytečný, a ještě nedávno po něm běhali zajíci. Ovšem radnice společně s Richardem Horkým zřejmě plánují hodně dopředu, neboť jak plyne z dokumentaci ke čtvrti Květná, kruhový objezd by měl sloužit v daleké budoucnosti právě obyvatelům této čtvrti.

Prozatím poslední „přátelskou službou“ současného vedení radnice panu Horkému byl prodej pozemků v nově vznikající průmyslové zóně se slevou téměř 7 milionů Kč.

Richard Horký si je samozřejmě velmi dobře vědom, jakou velkou výhodou pro jeho podnikání je „povolné“ vedení radnice, které realizuje „jeho nápady“. Proto se opět letos zapojuje do volební kampaně, stejně jako před čtyřmi roky. Posledním jeho počinem v této oblasti je celostránkový článek „Co všechno v Třebíči zavinil Horký“ v předvolebních Třebíčských novinách, kde demagogicky za použití polopravd obhajuje kroky radnice, které jeho firmám a jemu osobně přinášejí velký prospěch.

V součtu se jedná o stovky milionů korun, které třebíčská radnice vynakládá zbytečně ve prospěch „vlivných lidí“, namísto toho, aby je investovala tam, kde je to mnohem více třeba. Proč jsou v BOPU mezi rozestavěnými budovami luxusní chodníky, silnice a dětské hřiště, a obyvatelé v jiných částech města musí klopýtat po rozbitých chodnících, vyhýbat se děrám na silnicích a vodit svoje děti na rozbité atrakce?

Tato praxe musí skončit. Je třeba, aby v dalším volebním období vedli město lidé, kteří nebudou s nadšením naslouchat „vlivným lidem“ a realizovat jejich nápady, přinášející prospěch především do jejich kapes.  Je nutné  věnovat maximální pozornost potřebám obyvatelům města a investovat tam, kde právě tito občané žijí.

Ing. Jaromír Barák

60 let, Třebíč - Nové Město

ekonom, opoziční zastupitel města Třebíče, člen spolku Obchvat Třebíče

“Hospodaření města musí být průhledné a srozumitelné pro všechny. Lidé mají právo spolurozhodovat, kam budou směřovat investice ve městě.

Nedovolíme, aby rozhodování radnice ovlivňovali podnikatelé, jejichž firmy dostávají z městského rozpočtu mnohdy neprůhledně značné částky peněz.

Peníze z městského rozpočtu musí být investovány ve prospěch všech občanů, nikoliv směřovat do soukromých kapes.” 

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!