Do 31.8.2019 se všichni můžeme vyjádřit k novému územnímu plánu (dále ÚP) města Třebíče. Jeho znění naleznete zde na stránkách města Třebíče – nový územní plán nebo do něho můžete nahlédnout přímo na radnici – odbor rozvoje a územního plánování.

Pokud vyjádření posíláme mailem, je nutné mít elektronický podpis. Připomínky lze zaslat i v listinné podobě (poštou doporučeně a nebo osobně předat na podatelně radnice). Formulář na připomínky si můžete stáhnout zde.

Největším problémem územního plánu se jeví přeložka silnice I/23, tedy tzv. obchvat Třebíče. V této podobě by silně poškodil a znehodnotil tři městské lesoparky (Lorenzovo údolí, Terovské údolí, Libušino údolí), zavedl by tranzitní a kamionovou dopravu k Domu dětí a mládeže, venkovním hřištím a mnoha bytům a domům v Borovině.

V důsledku kůrovcové kalamity jsou městské lesoparky pro naše zdraví a kvalitu života v našem městě to nejcennější, co tu máme a snad i v budoucnu budeme mít. Je třeba se důrazně ozvat, a dát radnici najevo, že se silnici v těchto místech nesouhlasíme a preferujeme skutečný obchvat mimo parky a městské čtvrti. Je třeba, aby co nejvíce občanů v tomto smyslu napsalo své námitky, byť jsou prázdniny a dovolené a málokdo o tom ví.

Je třeba se zaměřit hlavně na fakt, že výstavba silnice v těchto místech je v příkrém rozporu s prioritami předloženého ÚP, jako např.:

Bod 2.3 Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních hodnot – zde je preferována ochrana městských parků včetně Lorenzových sadů, Libušina a Terovského údolí

Bod 3.4 Vymezení systému sídelní zeleně – zde se praví, že územní plán stabilizuje spojitý systém veřejné zeleně (bod 14) a že systém sídelní zeleně je nutno rozvíjet jako klidové a rekreační zázemí města (bod 15)

Bod 5 Koncepce uspořádání krajiny – zde se píše, že ÚP bude podporovat trvale udržitelný rozvoj území, tj. zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny, jejich další rozvoj a podporovat minimalizaci produkčních funkcí krajiny.

Jako nepřípustné, konstatuje ÚP, má být jakékoliv využití území, které by omezovalo či snižovalo kvalitu přírodních a krajinných hodnot. (bod 264).

Trasa průchvatu a jedné z možných variant obchvatu. Podstatné je napojení obchvatu na budoucí křižovatku silnic od Telče a Jihlavy u krahulovského sila a logické pokračování po polích mezi Starčí a Borovinou

Trasa průchvatu a jedné z možných variant velkého, skutečného obchvatu Třebíče. Podstatné je napojení obchvatu na budoucí křižovatku silnic od Telče a Jihlavy u krahulovského sila a logické pokračování po polích mezi Starčí a Borovinou

Plánovaná trasa silnice je tedy v příkrém rozporu nejen s těmito body předloženého ÚP, ale současně i se Strategií biologické rozmanitosti ČR, která je v tomto ÚP též uvedena. Zavedením silnice do lesoparků, město Třebíč naprosto popírá zásady ÚP, které si samo vytvořilo!!! Neuvěřitelné a nepochopitelné!

Zejména Libušino údolí by stavbou utrpělo nejvíc. Paradoxem je, že nyní jsou tam radnicí  nainstalované tabule, které vyzývající ke klidu, aby návštěvníci neplašili zvěř, ale hluk projíždějících aut a kamionů, či karcinogenní zplodiny z výfuků by dle té samé radnice už nevadily v místech, kam lidé chodí na procházky a kde děti pravidelně sportují.

Občané města by měli požadovat, aby vedení města  na veřejné schůzi občany náležitě o územním plánu informovalo (aby to nebylo o prázdninách, či v pátek odpoledne, a bylo to zdůrazněno v tisku, na vývěskách, na stránkách radnice s předstihem) , aby si vyslechlo názor svých občanů, kterým je zodpovědné. Součástí projednání s občany by měla být podrobná vizualizace celé trasy silnice, ale nejen trasa (to už jednou radnice udělala) ale aby si občané dovedli představit rozsah zastavěného území, velikost betonových podpůrných stěn v údolích, výšku protihlukových zdí, mosty, křižovatky, terénní rýhy, tunel v Borovině, aj.

Proto vyzýváme občany Třebíče, milovníky přírody a všechny lidi, kterým záleží na tom, aby Třebíč byla dál krásným městem pro život, aby se k územnímu plánu do 31.8.2019 vyjádřili.

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!