Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodl, že u přeložky silnice I/23 musí být vypracována „velké EIA“, tedy úplné posouzení vlivu stavby na životní prostředí, jehož součástí bude vedle posouzení průchvatu i posouzení varianty exogenní trasy, tedy skutečného, velkého obchvatu Třebíče.

Rada města Třebíče na svém zasedání 31. května 2018 schválila uzavření smlouvy na vypracování „Komparativní studie variant obchvatu silnice I/23 v oblasti města Třebíč“ za 586 366,-Kč, údajně na základě dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic. Je otázkou, proč zpracování studie zadává a platí Město Třebíč, když by vše měl řešit investor, tedy ŘSD.  Zadání studie neodpovídá tomu, co požadoval spolek Obchvat Třebíče a někteří další občané.

Radnice ve smlouvě definuje celkem tři varianty pro srovnání – stávající průchvat, exogenní (vnější) variantu a původní trasu č. 1 vedoucí kolem Zámečku.

thumbnail of Smlouva o dílo – Komparativní studie variant obchvatu silnice I23 v oblasti města Třebíč

Smlouva o dílo – Komparativní studie variant obchvatu silnice I23 v oblasti města Třebíč

 Dílo bude vypracováno na základě vstupních údajů a podkladů města Třebíč.

A. Definice variant pro srovnání:
a) aktuální (dle dokumentace Metroprojekt, 2017),
b) exogenní (dostupná na http://obchvat.trebic.cz ),
c) kolem Zámečku (původní, tzv. varianta č.1 z roku 2004).

Exogenní varianta je definována odkazem na radniční web http://obchvat.trebic.cz, kde však nikde v době uzavření smlouvy nebyla varianta Viapontu z roku 2004, navrhovaná naším spolkem, ale na mapě je zakreslena část přeložky silnice I/38, což je silnice z Jihlavy do Znojma. Návrh té přeložky vznikl někdy začátkem devadesátých let minulého jako část „Křivanovy dálnice“, tedy dálnice z Jihlavy do Znojma vedoucí kolem Třebíče.

Na zasedání městského zastupitelstva vznesl výhrady k tomuto zadání Jaromír Barák (Třebíč Občanům!). Starosta Janata vůbec netušil, že je na městskému webu přeložka silnice I/38, vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina neustále tvrdil, že je zadání správně a že na webu studie Viapontu je. Teprve poté, co Jaromír Barák prosadil, aby byl web promítnut, a nikdo z vedení města nebyl schopen studii Viapontu najít, začal Aleš Kratina tvrdit, že je tam „Křivanova dálnice“ omylem a že jak na web, tak do smlouvy bude exogenní varianta Viapontu doplněna.

K dnešnímu dni je na mapě na městském webu stále jako vnější varianta přeložka I/38, tedy silnice z Jihlavy do Znojma. Část studie Viapontu však byla opravdu na web doplněna. Zda bude upřesněna i smlouva, aby opravdu bylo vypracováno porovnání relevantní trasy velkého obchvatu Třebíče, není prozatím zřejmé.

thumbnail of Obchvat Třebíče – porovnání variant

Obchvat Třebíče – porovnání variant

V našem vyjádření ve zjišťovacím řízení jsme uvedli celkem tři možné variantní řešení, která všechna vycházela alespoň z části z exogenní varianty uvedené ve vyhledávací studii „Aktualizace studie tahu silnice I/23“, zpracované v roce 2004 firmou Viapont pro pořízení konceptu územního plánu Kraje Vysočina. Tato varianta skutečného obchvatu Třebíče vychází z napojení na křižovatku silnice I/23 a silnice od Jihlavy pod krahulovským silem, a vede mezi Starčí a Borovinou přes údolí Stařečského potoka.

První, minimalistická varianta našeho návrhu pak pokračuje po jižním břehu Borovinského rybníka, kolem Zámečku a napojuje se na stávající trasu průchvatu v místě přemostění Terovského údolí. Jako druhou variantu pak navrhujeme vybudování pouze jihozápadní části vnějšího obchvatu dle studie Viapont a pokračování jihovýchodní části dle některé ze stávajících variant, ve třetí variantě navrhujeme vybudování obou částí skutečného obchvatu Třebíče dle studie Viapont za předpokladu, že se podaří získat souhlas Kožichovic s tímto řešením.

Podstatné pro nás je napojení obchvatu Okříšek na I/23 pod krahulovským silem. Radniční průchvat vede veškerou tranzitní dopravu zpět přes železnici a Červenou Hospodu až k Třebíči a tunelem do Boroviny, což považujeme za velmi špatné řešení.

Porovnávání původní varianty kolem Zámečku považujeme za nesmyslné, protože by tato trasa též zaváděla tranzitní dopravu do Boroviny s mnoha nedostatky tohoto řešení.

Postup jihlavského ŘSD a třebíčské radnice považujeme za alibistický a skandální, v duchu přísloví „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Související příspěvky

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!