Vážení zastupitelé města Třebíče!

Bylo pro mě velkým šokem, když jsem se dozvěděla, že jste neupustili od záměru vést poslední část městského silničního okruhu Terovským údolím do Libušina údolí a dále přes Borovinu Koželužskou ulicí, a že se již na tuto jedinou variantu vypracovává studie. Vzpomínám na rok 2001, kdy stejný záměr vyvolal bouři občanské nevole, proti výstavbě silnice byla sepsána petice s více než 3,5 tisíci  podpisy, v novinách vyšlo mnoho protestních článků, na protest se stavěla na Pekelňáku pyramida a také bylo založeno občanské sdružení Břehy, které slibovalo, že se zasadí o to, aby stavby, takto šíleně devastující životní  prostředí, už nikdy v budoucnu nevznikaly.

Proto mě velice udivuje, že problém je znovu na stole a z několika možných variant, které měla radnice v roce 2001 k dispozici, byla opět vybrána ta nejhorší, nejméně citlivá k životnímu prostředí. Výstavbou by nedošlo jen k zničení nádherného Terovského údolí a zavedení frekventované dopravy (včetně kamionové) do Libušina údolí se všemi neblahými důsledky (hluk, výfukové plyny, které z hluboce zaříznutého údolí budou velmi špatně odvětrávat, přerušení a zkomplikování turistických cest, které tudy vedou, naprostá devastace rekreační zóny), ale i znehodnocení dalších staveb, které zde vznikly až v poslední době. Jde především o Dům dětí a mládeže v areálu bývalé továrny BOPO, kde vyrostlo také největší science centrum Vysočiny – Alternátor, v těsné blízkosti silnice by se ocitla již vybudovaná dětská sportovní hřiště, stejně jako budoucí byty, které v bývalé továrně vznikají.

Vzpomínám si, že když se přemisťoval DDM na tuto lokalitu, mnoho rodičů nesouhlasilo s přesunem dětského zařízení až na okraj města, ale byli ujišťováni, že je to velmi výhodné, že děti budou mít přístup do krásné přírody Terovského údolí s přírodním potůčkem, do Libušáku, kde mohou běhat, hrát si či pozorovat přírodu, aniž by byly ohroženy dopravou. Další stavbou, na kterou byla poskytnuta dotace, je mezinárodní cyklostezka Jihlava – Raabs, která prochází Libušiným údolím a celým Terovským údolím a je vlastně jedinou nefrekventovanou spojnicí města s přírodními biotopy směrem na jih. Tato cesta je též velmi hojně využívaná kondičními běžci, rodiči s dětmi, in-line bruslaři, pejskaři. Kromě Terovského údolí procházejí občané pěšky Libušiným údolím kolem potoka velmi často do areálu bývalé továrny právě k návštěvám populárního Alternátoru. Výstavbou silnice by byly všechny tyto aktivity silně znehodnoceny, ne-li úplně znemožněny.

Nemohu proto pochopit, proč jste zvolili tuto variantu, která podle původního propočtu není ani nejlevnější. Mnohem lepší by bylo vést silnici dál od města, aby se opravdu dalo mluvit o obchvatu, protože současný návrh žádným obchvatem není, je to v podstatě jen další průtah Borovinou po Koželužské ulici. Pokud vím, před 15 lety byla ve hře ještě kompromisní varianta, která počítala s přemostěním Terovského údolí v jeho horní části, takže by auta nebyla svedena dolů do Libušáku, trasa by nevedla kolem Domu dětí a mládeže, nebyla by zničená cyklostezka, bylo by to něco na způsob mostů v Týnském údolí. Ve světle výše uvedených argumentů, vůbec nerozumím tomu, proč nebyla zadána studie i na toto řešení.

Jsem přesvědčena, že této akci, která má tak zásadně změnit krásné okolí naše města, by měla předcházet rozsáhlá veřejná diskuse, jak to vidíme v jiných městech. Po tom, co jsem zjišťovala nějaké detaily na radnici, jsem však nabyla dojmu, že vše probíhá v jakémsi systému „utajení“. Obávám se, aby zainteresované osoby za čas nevystoupily s prohlášením, že na nějaké  povídání s občany už není čas, projekt je připraven, na akci jsou peníze, musí se hned stavět, nebo silnice nebude nikdy.

Vážení zastupitelé! Myslím, že byste v tomto případě neměli nic uspěchat a především zvážit další varianty, které nebudou tak devastující k životnímu prostředí. Než se začnou ve velkém kácet stromy, než se zaříznou rypadla a buldozery hluboko do strání, než vjedou první kamiony dolů do Libušina údolí. I když je daná varianta už 15 let součástí územního plánu, určitě by se dala provést změna s poukazem na nové rekreační využití této městské části. Udělat z jednoho z nejkrásnějších koutů v těsné blízkosti našeho města “autodrom“ určitě není v souladu se strategií „Zdravých měst“! Velmi nerada bych se dožila toho, aby se nás naši vnuci jednou museli ptát: „Co jste to proboha udělali, jak jste něco takového mohli vůbec dopustit!

Související příspěvky

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!