V úterý 3. července navštívila šestičlenná delegace spolku Obchvat Třebíče v čele s předsedou Milanem Dočekalem ředitelku jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Ing. Marii Tesařovou. V téměř hodinu a půl trvající diskusi jsme probrali několik témat souvisejících s připravovaným obchvatem Třebíče.

Především jsme si potvrdili, že podstatným rozdílem mezi připravovaným průchvatem a námi prosazovaným skutečným, velkým obchvatem města je stav územně plánovací dokumentace. Tedy to, že průchvat je zanesen v územním plánu Třebíče, a ŘSD může prozatím pracovat pouze s touto variantou. A právě změna územního plánu Třebíče a související změny Zásad územního plánu Kraje Vysočina jsou podle paní ředitelky tím faktorem, který může způsobit výrazný časový posun v realizaci skutečného obchvatu města.

Vždy se musí najít někdo, kdo to zaplatí

S paní ředitelkou jsme též probírali řešení, které v souvislosti se zkapacitněním silnice I/23 České BudějoviceBrno navrhuje třebíčská radnice – tedy že nejdříve bude vybudován průchvat, a současně se začne připravovat velký obchvat Třebíče. Suché konstatování Ing. Tesařové, že „…postavit se může ledacos, ale vždy se musí najít někdo, kdo to zaplatí“ v podstatě potvrdilo naše tvrzení, že stát zaplatí pouze jednu variantu – buď průchvat, nebo velký obchvat. Vzhledem k obrovským potřebám investic do ostatních silnic a dálnic na území republiky nemůže tedy nikdo očekávat, že po investování více než miliardy korun do průchvatu by i ve vzdálenější budoucnosti stát znovu platil další řešení přeložky silnice I/23 v okolí Třebíče. Logickým důsledkem po vybudování průchvatu by byl tedy enormní nárůst tranzitní dopravy Třebíčí využívající kvalitnější dopravní spojení díky obchvatům jiných měst na trase.

EIA není dokončena, přípravy stavby průchvatu přesto pokračují

I přesto, že v současnosti probíhá tzv. „velká EIA“, tedy zjišťování vlivu stavby průchvatu na životní prostředí, soutěží jihlavská správa ŘSD rámcové smlouvy na přípravu dalších částí dokumentace pro územní a stavební řízení. Podle Ing. Tesařové budou dle novely stavebního zákona všechna řízení včetně EIA sloučena do jednoho. Stát tedy vynaloží další desítky milionů korun, i když není jasné, jak proces EIA dopadne.

O tom, proč třebíčská radnice sama zadává komparativní studii variant obchvatu a vizualizaci trasy průchvatu, což jsou požadavky vzešlé z našich připomínek a připomínek dalších občanů v procesu „malé EIA“, paní ředitelka nic nevěděla, a odkázala nás na odborné pracoviště ŘSD v Brně, které údajně na velké EIA průchvatu pracuje.

Související příspěvky

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!