Obchvat Třebíče – občané prosadili svůj názor i přes odpor radnice

Obchvat Třebíče – občané prosadili svůj názor i přes odpor radnice

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA vydal rozhodnutí, že u stavby „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“, tedy radnicí nazývané obchvat Třebíče, reálně však „průchvatu“, nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tak bude posuzován dle zákona o EIA. Toto rozhodnutí bylo vydáno především na základě požadavků třebíčských občanů a spolků věnujících se rozvoji města a ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Naopak třebíčská radnice včetně odboru životního prostředí podrobné posuzování podle zákona o EIA nepožadovala, neboť jej nepovažovala za důležité. Toto jednání je však zcela v rozporu s tvrzením radních, že se snaží co nejvíce minimalizovat dopad stavby na život ve městě.

Zkáza Lorenzových sadů dokonána

Zkáza Lorenzových sadů dokonána

Jihovýchodní část obchvatu také citelně zasáhne do lesoparku Lorenzovy sady s nalezením vhodné trasy byly od počátku potíže Díky lobbistickým tlakům vznikla asi před 10 lety trasa nazývaná “průraz” průmyslovou čtvrtí,vedoucí  areálem bývalého Unipletu, a...
Ulice Spojovací s nejširší komunikací ve městě

Ulice Spojovací s nejširší komunikací ve městě

Trasa obchvatu povede oblastí nákupních center na ulici Spojovací Tuto oblast využívá značná část občanů města V blízkosti  jsou stovky bytů na ulicích Čeloudova a Hartmannova, není pro ně ani zpracována hluková studie Budou se zde nacházet dvě velké mimoúrovňové...
Třípruhová silnice skrz zahrádkářskou kolonii

Třípruhová silnice skrz zahrádkářskou kolonii

Z Terovského údolí bude obchvat pokračovat přes zahrádkářskou kolonii za Poliklinikou Trasa povede skrz současný lesní porost Bude zničeno několik rekreačních pozemků a budov Další zahrady budou výrazně znehodnoceny Lokalita přestane mít charakter klidové a rekreační...
“Průchvat” poničí Libušino a Terovské údolí

“Průchvat” poničí Libušino a Terovské údolí

Trasa obchvatu je plánována skrz největší a nejkrásnější rekreační a klidovou zónu ve městě V prostoru Libušina údolí se bude nacházet rozsáhlá křižovatka s odbočovacími a připojovacími jízdními pruhy Komunikace musí být těchto místech zúžena vzhledem ke stísněným...

Získejte více informací o obchvatu Třebíče!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím ještě vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!